Lietuvos vaikų fondas

Trakų švietimo centras organizavo mokymus

2016 m. rugsėjo 8 d. Trakų švietimo centras organizavo mokymus įgyvendinant projektą "Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per mokymąsi visą gyvenimą, motyvacijos didinimą interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas" (Nr.EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-014). Projekto partneriai – Lietuvos edukologijos universitetas ir Lietuvos vaikų fondas.

Mokymuose dalyvavo vaikų dienos centrų ir kitų NVO darbuotojai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir kt. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su Aflatoun vaikų socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo programa, dalyviai atliko kai kurias praktines užduotis, mokėsi interaktyvių žaidimų. Medžiaga buvo pateikta tiksliai ir informatyviai. Mokymus vedė ekspertė, Aflatoun regioninė trenerė Loreta Trakinskienė.