Lietuvos vaikų fondas

Projektai

Logo

K V I E T I M A S  Į

2015 m. rugsėjo 11 d.
Lietuvos Edukologijos Universitete, Aktų salėje, Studentų g. 39, Vilnius

BAIGIAMĄJĄ PROJEKTO KONFERENCIJĄ

PADĖKIME VAIKAMS RASTI SĖKMĘ GYVENIMENuo svajonės iki tikros virtuvės

Zingsniai 2014
Leidinys "Žingsniai 2014"