Lietuvos vaikų fondas

Lietuvos Romai

Jau eilę metų tęsiasi Vilniaus miesto taboruose gyvenančių romų socialinės integracijos ir prisitaikymo prie kintančių gyvenimo sąlygų ir naujų gebėjimų ugdymo procesas. Romų namų ūkiai yra gana gausūs, juose dažnai gyvena ne tik tėvai ir vaikai, bet ir giminaičiai. Daugiau negu 30 proc. šeimų gyvena broliai, seserys ir seni tėvai. Namų ūkio narių skaičius nėra pastovus, dažnai keičiasi. Apie 45,0 proc. šeimų turi 3 ir daugiau vaikų. Esant tokiai situacijai tik 2 proc. turi pastovų pragyvenimo šaltinį. Ir tas šaltinis - yra valstybės pašalpos arba atsitiktiniai darbai.

Pagal išsimokslinimą - vyrai vidutiniškai yra baigę 5 klases, o moterys - 4. Neraštingi yra apie 18 proc. vyrų ir 35 moterų. Apie 7 proc. yra baigę daugiau negu 8 klases. Žemesnį raštingumo lygį lemia tradicijos, nes merginos anksti išteka. Romų paprotinė teisė nereikalauja oficialaus santuokos įforminimo, todėl įstatymų požiūriu dalis čigonių yra laikomos vienišomis mamomis. Pagal apklausos duomenis, 30 proc. šeimų yra nepilnos.

Nors romų namų ūkiai gausūs, daugumos būstą sudaro tik vienas kambarys.

Lietuvos vaikų fondas kartu su partneriais Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės ir VšĮ "Romų visuomenės centras", eilę metų dirbantys šioje srityje, siūlo tokį minimų problemų sprendimą: formuoti romų socialinius įgūdžius, suteikti reikiamų verslo pradžiamokslio žinių ir gebėjimų romų šeimoms mokytis ir užimti vaikus

Kadangi dauguma romų vyrų gimę Lietuvoje, tai mokymai galimi lietuvių kalba Apie 20 proc. atvykę iš Rusijos, apie 6 proc. -iš Baltarusijos. 63 proc. jaučiasi pritapę Lietuvoje, o18 proc. - ne. Nepritapimas siejamas su tokiomis aplinkybėmis, kaip darbo nebuvimas, sunkios buitinės gyvenimo sąlygos, nesutvarkyta aplinka tabore, neigiamas visuomenės požiūris į romus.

Remiantis tyrimo duomenimis, viena efektyviausių priemonių, didinant romų integraciją, būtų profesijos įgijimas, gyvenimo įgūdžių formavimas, vaikų užimtumas, Romų organizacijų atokesnėse bendruomenėse kūrimas.

Lietuvos vaikų fondas ruošia spalvotų fotografijų albumą "Lietuvos romai", kurio autorius žymus fotografas Andrew Mikšys. Šio autoriaus nuotraukų, kurių dalis bus publikuojama albume, parodos vyko Vilniuje, susilaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio.