Lietuvos vaikų fondas

Steigėjai

Lietuvos vaikų fondo steigėjai:

Romanas Burba
(Mirė 2018 m. kovo 17 d.)

Romualda Navikaitė

Juozas Nekrošius (nuo 2010 m. pasitraukė iš Fondo steigėjų ir veiklos).

Šiuos žmones suvienijo meilė vaikams, atsakomybė, dirbant su šeimomis ir globėjais, asmeninis indėlis, kuriant Fondo įvaizdį, dirbant su tarptautinėmis organizacijomis ir tampant jų partneriais.

Fondui vadovauja direktorė Romualda Navikaitė.

 


Fondo steigėjai (iš kairės): Romanas Burba,   Romualda Navikaitė, Juozas Nekrošius.