Lietuvos vaikų fondas

Istorija

2008 metais Lietuvos vaikų fondui - dvidešimt. Žmogaus gyvenime - tai brandos laikas: ėjimas pirmyn, ginčas su mokančiais, suvokimo erdvės kitimas ir begalinis noras kuo greičiau viską patirti, pranokti ir skubėti, pranešti pasauliui: Aš esu! Dvidešimt metų Lietuvos vaikų fondo veikloje - tai patirtis, kalnai darbų, pažinti ir sušildyti žmonės, priglausti nelaimingi vaikai, sotesni pietūs, žaislas, dovanotų sėklų saulės spalva pražydusi gėlelė, apraminta liga, išmokytas parašyti supratimo laiškas...

   Eina laikas, neša metus, - rašė poetas. O metų vertė - darbai, darbai.

   Svarbiausia buvo pradžia. Pirmieji ir visi sekantieji metai ženklinti vaikų, šeimų, šeimynų ir visuomenės pertvarkos, naujos bendravimo ir rėmimo sampratos atsiradimu. Pertverkų ir politikos sukūryje labiausiai pažeidžiami vaikai: tėvai dirba, politikuoja ar viską ignoruodami - stikleliu protestuoja, jie nori valgyti, turėti namus, būti mylimi, turi mokytis ir svajoti. Deja, ne visais pasirūpina tėvai. Lietuvos vaikų fondas nedejavo, o ieškojo kelių ir būdų padėti.

   1990 metais Lietuvos vaikų fondas LR Kultūros ir švietimo ministerijai rašė: "Didelis skaudulys - tėvų palikti beglobiai vaikai... Kūdikių namuose - 600 pamestinukų, internatuose - 500 našlaičių... Lietuvos vaikų fondo rūpesčiu kuriamos šeimynos, kurios, augindamos savo vaikus, priglaudė po 5-6 našlaičius. Jose auga 89 vaikai. Lietuvoje žinomi aktorės Stanislavos Jakševičiūtės - Venclauskienės ir Kazimiero Venclausko vardai ir jų nuopelnai. Jie per 50 bendro gyvenimo metų išauklėjo ir išleido į gyvenimą per 100 vaikų. Savus turėjo tik du. Kiti - našlaičiai, beglobiai, pamestinukai. Paskatinti šios iniciatyvos, įsteigėme 22 Vilties stipendijas gabiems našlaičiams ir vaikams ir vaikams iš gausių šeimų." Tais pačiais metais organizuotas ir Šeimynų tėvų - auklėtojų respublikinis pasitarimas. Reikėjo mokyti ir mokytis, nes ėjome nepramintu, bet širdies vedamu keliu.

   1991 metais Lietuvos vaikų fondas organizavo pirmąjį Šeimynų ir šeimų, globojančių našlaičius, suvažiavimą Lietuvos akademiniame dramos teatre. Tai buvo didžiulė sielos šventė.

   1993 metais su Krikščioniškuoju vaikų fondu vykdytos trys programos, pagal kurias remta Lietuvoje 500 vaikų, gauta labdaros už 1 mln. JAV dolerių. Kartu su Krikščioniškuoju vaikų fondu (CCF,Inc.), Tarptautiniu Katalikų vaiko biuru (ICCB) ir Tarptautine socialinių darbuotojų federacija (IFSW) Lietuvos vaikų fondas organizavo tarptautinį seminarą "Vaikų su negalia ateitis Baltijos šalyse" (birželio 6-11 d.d.). Tuo tikslu atliktas sociologinis tyrimas, apibendrinti turimi resursai ir į viską žvelgta tarpdisciplininiu metodu. 

   Neturime tokio tikslo - chronologine tvarka pateikti veiklos ataskaitą. Mes esame laimingi - suradome savo vietą, galime realizuoti sumanymus, daug dirbame ir nelaukiame, kad kas nors už darbą padėkos. Svarbiausia, kad mūsų reikia: Onutei iš Raseinių rajono, Andriui iš Kelmės, Martynui iš Alytaus, Viktorijai iš Mažeikių ir dar 300 vaikų, kurie kas mėnesį iš fondo gauna paramą. Rėmėjų fondo žmonės ieško visame pasaulyje. Tikra tiesa, ne per garsiai pasakyta. Vieni jų siunčia pinigėlius, kiti - sėklas, vaistus, drabužius, žaislus, knygas.

   Visų dienų ir darbų vienas tikslas - vaikai. Rūpindamiesi jais užpildome dienas, sušildome širdis abipusiu reikalingumu. Kiek ir kokiais adresais išdalinta labdara? Mūsų adresai - visa Lietuva, bendra labdaros suma per 22 mln. litų.

   Lietuvos vaikų fondo Valterio Rasko stovykla Palangoje atnaujinta ir kasmet laukia vaikų.

   Lietuvos vaikų fondas įsteigė du apdovanojimus už darbą ir nuopelnus vaikų labui:  Valterio Rasko premiją ir prizą "Už kilnų poelgį vaikystei".

Valterio Rasko premija - tai Diplomas, V.Jasiūnaitės-Juršienės skulptūrėlė "Gerumas" ir vieno tūkstančio litų piniginė premija.

  • Pirmąja Valterio Rasko premijos laureate 2002 m. tapo rašytoja Vanda Juknaitė. 
  • 2003 m. - žurnalistė Edita Mildažytė, LTV laidos "Bėdų turgus" autorė ir sumanytoja.
  • 2004 m. - Vaiko teisių apsaugos "advokatė" - Birutė Valmienė (dabar Dagienė), Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyriaus vedėja.
  • 2005 m. Regina ir Jurgis Ratnikai, šeimynos (šeimyninių vaikų globos namų) tėvai auklėtojai (Girnikų kaimas, Kelmės rajonas).

 

Prizas "Už kilnų poelgį vaikystei" - tai Diplomas ir V.Jasiūnaitės-Juršienės skulptūrėlė "Gerumas":

  • 2002 m. įteiktas p. Indrei Tijūnėlienei, "Saulutės" iš Čikagos (JAV) Vaikų našlaičių globos komiteto pirmininkei, eilę metų daug padedančiai Lietuvos vaikams. Ji nuolat lankosi įvairiuose vaikų globos namuose, lanko "Saulutės" remiamas šeimas ir organizacijas.
  • 2003 m. įteiktas p.Octavius Regout, įvertinant ilgametį Lietuvos vaikų fondo bendradarbiavimą su Nyderlandų bendradarbiaujančiais fondais Centrinei ir Rytų Europai. Ponas O. Regout yra šio fondo koordinatorius, skyrė lėšas ir asmeniškai rūpinosi, statant Kirtimuose gyvenančioms romų šeimoms mokyklėlę - bendruomenės centrą.

   Lietuvos vaikų fondas, vienas iš viešosios įstaigos "Romų bendruomenės centras" steigėjų, rūpinasi, kad romų vaikai iš Kirtimų taboro ruoštųsi mokyklai, jų tėvai mokytųsi amato, lietuvių ir anglų kalbų, kompiuterinio raštingumo. 2004-2008 m. LVF kartu su 7 partneriais vykdo Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektą "Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas".

   Kiek įvyko įsimintinų susitikimų įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose organizuotuose renginiuose. Mes turime daug draugų ir bendraminčių, su kuriais siekime vieno tikslo - gerovės vaikams.

   Kaip randami keliai į Lietuvos vaikų fondą? Svarbiausia sąlyga - vaiką ar šeimą rėmimui turi rekomenduoti miesto arba rajono Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Taip apsaugome vaikus, kad parama būtų naudojama pagal paskirtį.

   Ko negali Lietuvos vaikų fondas? Paremti visų prašančių. O jų daug. Užsienio partneriai dažniausiai nurodo, kam skirti paramą. Sukaupti savo lėšų tiek, kad galėtume padėti visiems prašantiems, neįmanoma. Tam trukdo nepalankūs įstatymai, draudimai užsiimti ūkine komercine veikla. Dar tik formuojasi labdaringos veiklos tradicijos valstybėje. Ir fondui, kuris žinomas pasiaukojamu darbu, atsakomybe, be garsių pavardžių - tai ateities planuose.

Lietuvos vaikų fondo steigėjai - Romanas Burba, Romualda Navikaitė ir poetas Juozas Nekrošius.

Šiuos žmones suvienijo meilė vaikams, atsakomybė, dirbant su šeimomis ir globėjais, asmeninis indėlis, kuriant Fondo įvaizdį, dirbant su tarptautinėmis organizacijomis ir tampant jų partneriais. Fondui vadovauja direktorė Romualda Navikaitė. Fondo vadovė pažįstama ir žinoma tarptautinėse labdaros organizacijose, gerbiama kolektyve.